El Reglament de protecció de dades de caràcter personal = El Reglamento de protección de datos de carácter personal

El Reglament de protecció de dades de caràcter personal = El Reglamento de protección de datos de carácter personal

Viewers online

PDF viewer
HTML5 viewer
ReadSpeaker Listen viewer

Download options

Adobe DRM Adobe DRM
Checkout
Available
Mode: Loan
Loan duration: 20 days
Permissions: Read
Format: PDF

Collection: Manuals
Author: Marí, Joana (coord.); Vilasau Solana, Mònica (coord.)
Publisher : Oberta
isbn: 9788497887656
eisbn: 9788490297452
Place of publication:  Barcelona , Spain
Year: 2006
Pages: 212

Caption:

Aquesta obra recull les ponències presentades a la Jornada organitzada conjuntament per l’Agència Catalana de la Protecció de Dades i pels Estudis de Dret i Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (abril 2008), sobre el RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprovà el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de carácter personal (LOPD). Destacats experts en la matèria, tant de l’APDCAT com del món acadèmic i professional, analitzaren aspectes com el consentiment de l’interessat, el paper de les administracions públiques front el nou reglament, els drets dels afectats, les mesures de seguretat, l’estatut de l’encarregat del tractament i els fitxers de solvència patrimonial i crèdit. El text aprovat conté molts elements positius i d’altres que no han rebut tan bona acollida; tots ells foren analitzats en les intervencions que aquí es recullen. Tanmateix cal insistir en la necessitat d’incloure la protecció de dades personals dins d’un marc més ampli, el de la gestió i accés a la informació. Esperem que les ponències publicades contribueixin a aquest nou enfocament. 

BACK

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados