Fonètica i fonologia : els sons del català

Fonètica i fonologia : els sons del català

Visores online

Visor PDF
Visor HTML5
ReadSpeaker Visor Audio

Opciones de descarga

Adobe DRM Préstamo en
Adobe DRM
Disponibles
Modalidad: Préstamo
Tiempo préstamo: 20 dias
Permisos: Lectura
Formato: PDF

Colección: Manuals
Autor: Prieto, Pilar
Editor : Oberta
isbn: 8497881397
eisbn: 9788490292914
Lugar de publicación:  Barcelona , España
Año: 2004
Paginas: 344

Descripción:

Fonètica i fonologia. Els sons del català apropa el lector de forma clara i amena a les disciplines de la fonètica i la fonologia i, específicament, a com s'han aplicat a la llengua catalana. Els materials que es presenten aquí pretenen desvetllar interès pel comportament dels sons de la nostra llengua i fer apreciar tant la diversitat fonètica i fonològica que conforma el mosaic dialectal català com els seus aspectes de regularitat gramatical i de cohesió interna.

El primer capítol (Fonètica i fonologia generals) presenta una introducció als camps de la fonètica i la fonologia i a les tècniques i mètodes d'anàlisi necessaris per a descriure i analitzar el comportament dels sons del català.

El segon capítol (Fonètica i fonologia catalanes), sobre els principals processos fonològics que caracteritzen el català i els principals dialectes, està dividit en tres blocs: a) vocalisme; b) consonantisme; c) trets prosòdics o suprasegmentals.

Finalment, el tercer capítol (Aplicacions de la fonètica i de la fonologia) es fixa en l'aplicació de la fonètica i la fonologia a tres camps professionals: la correcció lingüística, la logopèdia i les tecnologies de la parla.

El CD del llibre, el Laboratori Virtual de Pràctiques, és un acompanyant essencial del material en paper i té com a funció principal aglutinar un conjunt de recursos multimèdia que permeten dur a terme activitats pràctiques i interactives. El Laboratori inclou una bateria d'exercicis d'autoavaluació i pràctiques que serveixen per a consolidar i aplicar els continguts pràctics del llibre. S'hi troben des d'exercicis de transcripció fonètica de fragments de llenguatge oral fins a exercicis de descripció fonètica i fonològica d'algun fragment dialectal. 

Volver

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados