Language and Linguistics

Catalan language learning Grammar History of Catalan language History of language Lexicology Philosophy of language Romance language studies Syntax
Listing elements from  13  to  24  to  60  elements
La terminologia La terminologia Franquesa i Bonet, Ester
La traducció del discurs La traducció del discurs Martos, Josep Lluís
Lexicografia Lexicografia Rafel i Fontanals, Joaquim
Llengua i reivindicacions nacionals a Catalunya Llengua i reivindicacions nacionals a Catalunya Querol Puig, Ernest; Strubell i Trueta, Miquel
Morfologia catalana Morfologia catalana Pérez Saldanya, Manuel; Sifre Gómez, Manuel; Todolí Cervera, Júlia
Sintaxi catalana Sintaxi catalana Cuenca Ordinyana, Maria Josep
Teoria i pràctica de la traducció Teoria i pràctica de la traducció Bacardí, Montserrat ; Domènech, Ona ; Gelpí, Cristina ; Presas, Marisa

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados