Language and Linguistics

Catalan language learning Grammar History of Catalan language History of language Lexicology Philosophy of language Romance language studies Syntax
Listing elements from  37  to  48  to  60  elements
La sintaxi La sintaxi Cuenca Ordinyana, Ma Josep
La terminologia La terminologia Franquesa i Bonet, Ester
Lèxic i neologia Lèxic i neologia Cabré i Castellví, M. Teresa; Freixa Aymerich, Judit; Solé Solé, Elisabet (ed.)
Lexicografia Lexicografia Rafel i Fontanals, Joaquim
Lingüística Aplicada : Cicle de conferències i seminaris 98-00 Lingüística Aplicada : Cicle de conferències i seminaris 98-00 Cabré i Castellví, M. Teresa; Lorente Casafont, Mercè; Solé Solé, Elisabet (Ed.)
Llengua i reivindicacions nacionals a Catalunya Llengua i reivindicacions nacionals a Catalunya Querol Puig, Ernest; Strubell i Trueta, Miquel
Morfologia catalana Morfologia catalana Pérez Saldanya, Manuel; Sifre Gómez, Manuel; Todolí Cervera, Júlia

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados