Del llatí al català : morfosintaxi verbal històrica (2ª ed.)

Del llatí al català : morfosintaxi verbal històrica (2ª ed.)

Viewers online

Epub EPUB viewer

Download options

Adobe DRM Adobe DRM
Checkout
Available
Mode: Loan
Loan duration: 20 days
Permissions: Read
Format: EPUB /

Serie: Biblioteca lingüística catalana
Author: Pérez Saldanya, Manuel
Publisher : Publicacions de la Universitat de València (PUV)
isbn: 9788437091112
eisbn Pdf: 9788437093079
Place of publication:  Valencia , Spain
Year: 2013
Pages: 330

Caption:

En aquest llibre es presenta un exhaustiu estudi sobre els canvis lingüístics produïts en les categories morfosintàctiques del verb des del llatí fins al català actual. El canvi lingüístic es reinterpreta a partir de perspectives i models lingüístics actuals, i s'atorga una especial rellevància als factors i als mecanismes que el justifiquen: la morfologització de regles fonològiques històriques, els principis de naturalitat morfològica, les gramaticalitzacions d'implicatures pragmàtiques, etc. Les solucions del català contemporani es presenten dins el marc general de les llengües romàniques. A més, en aquells casos en què hi ha variació dialectal, s'analitzen tant les formes del català estàndard com les variants d'abast geogràfic més restringit, partint de la idea que la variació diatòpica normalment se superposa a la variació diacrònica i reprodueix un procés històric unitari.

Back

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados