Dret Civil Català IV. Tom 1 Drets Reals: Possessió, propietat i situacions de comunitat

Dret Civil Català IV. Tom 1 Drets Reals: Possessió, propietat i situacions de comunitat

Viewers online

PDF viewer
HTML5 viewer
ReadSpeaker Listen viewer

Download options

Adobe DRM Adobe DRM
Checkout
Available
Mode: Loan
Loan duration: 20 days
Permissions: Read
Format: PDF

Author: Lucas Esteve, Adolfo (dir.)
Publisher : Editorial Bosch
isbn: 9788494270925
eisbn Epub: 9788494348549
Place of publication:  Barcelona , Spain
Year: 2015
Pages: 346

Caption:

L’aparició d’aquesta investigació sobre els drets reals consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l’estudi del dret civil vigent a Catalunya d’una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d’un vessant dogmàtic com pràctic. En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l’àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d’advocats i tribunals de justícia i que satisfà les necessitats dels investigadors, dels universitaris que han d’estudiar la matèria i dels professionals que han d’aplicar-la. En aquest volum s’estudia la possessió, la propietat i les situacions de comunitat i està integrat pels capítols següents: 1.- Els drets reals. 2.- Els béns i el patrimoni. 3.- La possessió. 4.- Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició. 5.- La donació. 6.- La usucapió. 7.- L’extinció dels drets reals. 8.- La propietat. 9.- Títols d’adquisició i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament. 10.- La propietat temporal. 11.- La propietat intel•lectual. 12.- Situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa. 13.- La propietat horitzontal. 14.- La comunitat especial per torns. 15.- La mitgeria. 16.- La propietat compartida.
Back

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados