Programació orientada a objectes

Programació orientada a objectes

Viewers online

PDF viewer
ReadSpeaker Listen viewer

Download options

Adobe DRM Adobe DRM
Checkout
Available
Mode: Loan
Loan duration: 20 days
Permissions: Read
Format: PDF

Author: Arnedo Moreno, Joan; Riera i Terrén, Daniel
Publisher : Oberta
isbn: 9788497885829
eisbn Pdf: 9788490293997
Place of publication:  Barcelona , Spain
Year: 2007
Pages: 218

Caption:

L'orientació a objectes sorgeix com a evolució de la programació estructurada, permetent el plantejament d'un programa com una modelització dels elements del món real. Aquesta aproximació permet desenvolupar aplicacions de gran complexitat, facilitant la seva reutilització i modificació. Al mateix temps, poden ser gestionades per un equip de treball heterogeni de manera flexible i eficient. Això converteix l'orientació a objectes en la metodologia més utilitzada actualment. Aquest llibre té un doble propòsit. Primer de tot, és una introducció als principis teòrics de l'orientació a objectes, apropiat per a un curs semestral de 7,5 crèdits ECTS dins un grau TIC, com ara informàtica, telecomunicació, multimèdia, etc. En segon lloc, treballa l'assoliment de les competències més pràctiques, recolzant-se en dos punts de suport importants: el llenguatge de modelització UML i el llenguatge de programació Java. El primer és l'eina clau per especificar el model i poder fer el disseny de les nostres aplicacions. El segon ens serveix com a referència de cara a la implementació dels models realitzats. Aquests són els més utilitzats al món professional del desenvolupament. 

Back

   

© 2010 - 2017 Digitalia - Todos los derechos reservados